Kup w przeciągu:

12

[11.07]

a zamówienie wyślemy jeszcze dzisiaj

Dzisiaj nie wysyłamy paczek, dziergamy aby nieustająco Was inspirować:-)

Zamówienia złożone i opłacone do godz 12. wysyłamy tego samego dnia:-)

 

♥1000 produktów w promocji -20 % na DZIEŃ KOBIET do dnia 8 marca ♥

 Z okazji DNIA KOBIET -10% na wszystkie włóczki DROPS hasło #yarnspa

UWAGA: promocje i rabaty indywidualne nie łączą się

Wersje językowe
Promocje
Druty proste rozm 20" długość 40 cm 211-235 PRYM
Druty proste rozm 20" długość 40 cm 211-235 PRYM
30,00 zł 24,00 zł
zestaw
Druty proste rozm 25" długość 40 cm 211-236 PRYM
Druty proste rozm 25" długość 40 cm 211-236 PRYM
38,00 zł 30,40 zł
zestaw
Druty Proste Pony Classic 15 mm
Druty Proste Pony Classic 15 mm
27,50 zł 22,00 zł
zestaw
Druty Proste Pony Classic 12 mm
Druty Proste Pony Classic 12 mm
27,50 zł 22,00 zł
zestaw
Druty Proste Pony Classic 10 mm
Druty Proste Pony Classic 10 mm
17,00 zł 13,60 zł
zestaw
Druty Proste Pony Classic 9 mm
Druty Proste Pony Classic 9 mm
16,50 zł 13,20 zł
zestaw
Waluty
Producenci
Produkty dnia
Katia Big Merino 10 jasny beż Włóczka 55% wełna
Katia Big Merino 10 jasny beż Włóczka 55% wełna
26,90 zł 21,52 zł
szt.
Katia Big Merino 13 ciemy szary Włóczka 55% wełna
Katia Big Merino 13 ciemy szary Włóczka 55% wełna
26,90 zł 21,52 zł
Katia Big Merino 30 musztardowy Włóczka 55% wełna
Katia Big Merino 30 musztardowy Włóczka 55% wełna
26,90 zł 21,52 zł
Katia Big Merino 25 fiołkoworóżowy Włóczka 55% wełna
Katia Big Merino 25 fiołkoworóżowy Włóczka 55% wełna
26,90 zł 21,52 zł
Regulamin bonów upominkowych

Poniżej przedstawiamy Ci jako Kupującemu regulamin bonów upominkowych w prowadzonym przez nas sklepie pn. MAGICLOOP znajdującym pod adresem internetowym https://magicloop.pl. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z bonów upominkowych.

Przypominamy, że właścicielem sklepu, a jednocześnie wystawcą bonów upominkowych jest Marta Górecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „MAGICLOOP Marta Górecka” ul. Główna 74, 05-530 Krzaki Czaplinkowskie, NIP: 8542164788.

Wszelkich odpowiedzi na Twoje pytania udzielimy Ci mailowo pod adresem: marta.gorecka@magicloop.pl

REGULAMIN BONÓW UPOMINKOWYCH

W SKLEPIE INTERNETOWYM MAGICLOOP

§ 1

Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Bon Upominkowy – stanowiący własność Wystawcy i wydany przez Wystawcę Kupującemu lub innej osobie na okaziciela bon w formie zmaterializowanej (drukowany), umożliwiający Kupującemu dokonywanie zakupów w Sklepie do wysokości wartości określonej w treści Bonu Upominkowego i w okresie jego ważności, który wynosi 3 miesiące od daty wystawienia,
 2. Kupujący – osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 3. Konsument – osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin, dostępny pod adresem https://magicloop.pl/pl/i/Regulamin/3
 5. Sklep –sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://magicloop.pl,
 6. Wystawca – Marta Górecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „MAGICLOOP Marta Górecka” ul. Główna 74, 05-530 Krzaki Czaplinkowskie, NIP: 8542164788.

§2

Ogólne warunki wydawania Bonów Upominkowych

 1. Wystawca oferuje do sprzedaży w Sklepie Bony Upominkowe, które Kupujący mogą nabyć za cenę odpowiadającą wartości nominalnej Bonu Upominkowego.
 2. Bon Upominkowy może zostać zrealizowany w Sklepie lub w stacjonarnym punkcie sprzedaży prowadzonym przez Wystawcę.
 3. Bon Upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne ani w całości, ani w części. Nie podlega również zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji, w której Konsument skutecznie odstępuje od umowy sprzedaży Bonu Upominkowego. W przypadku, gdy wartość zakupów jest niższa niż wartość Bonu Upominkowego Sklep nie zwraca Kupującemu różnicy.
 4. Okres ważności Bonu Upominkowego wynosi 3 miesiące od dnia jego wystawienia. Okres ważności Bonu Upominkowego jest każdorazowo określony w treści wydawanego Kupującemu Bonu Upominkowego. Bon Upominkowy niewykorzystany w terminie ważności z chwilą upływu terminu ważności staje się nieważny i Kupującemu będącemu posiadaczem Bonu Upominkowego nie przysługują żadne roszczenia w tym zakresie.
 5. Bony Upominkowe mogą być ze sobą łączone.
 6. Bon Upominkowy Kupujący może zrealizować wyłącznie jeden raz.
 7. Sklep nie wystawia duplikatów zniszczonych lub zagubionych Bonów Upominkowych.
 8. Sprzedaż Bonów Upominkowych w Sklepie następuje na zasadach sprzedaży towarów wynikających z regulaminu Sklepu znajdującego się na stronie internetowej https://magicloop.pl/pl/i/Regulamin/3

 § 3

Realizacja Bonów Upominkowych

 1. Kwoty Bonów Upominkowych są kwotami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
 2. Kwota wskazana na Bonie Upominkowym nie uwzględnia kosztów dostawy Bonu Upominkowego do Kupującego, o których to kosztach Kupujący zostaną powiadomieni w wyświetlonym na ekranie podsumowaniu, przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia w Sklepie.
 3. Bon Upominkowy stanowi formę zapłaty za towary oferowane przez Wystawcę w Sklepie lub stacjonarnych punktach sprzedaży. Wystawca nie może odmówić realizacji ważnego Bonu Upominkowego, chyba że Bon Upominkowy został zagubiony lub zniszczony w stopniu uniemożliwiającym ustalenie jego daty ważności i pochodzenia od Wystawcy.
 4. Realizacja Bonu Upominkowego następuje poprzez przedstawienie Bonu Upominkowego Wystawcy do realizacji w odniesieniu do dowolnego zakupu w Sklepie z wykorzystaniem udostępnionej w tym celu funkcjonalności w Sklepie w postaci stosownego formularza lub w stacjonarnym punkcie sprzedaży prowadzonym przez Wystawcę. Każdy bon opatrzony jest indywidualnym kodem pozwalającym na jego zastosowanie w Sklepie.
 5. W przypadku realizacji Bonu Upominkowego wartość zamówienia zostaje pomniejszona o wartość nominalną Bonu Upominkowego. Jeśli wartość zakupów jest wyższa niż wartość Bonu Upominkowego Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia brakującej ceny sprzedaży

§ 4 

Reklamacje

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące Bonów Upominkowych winny być zgłaszane Wystawcy na adres e-mail gorecka@magicloop.pl
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

 

 1. Wystawca rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że dla rzetelnego jej rozpatrzenia koniecznym będzie dostarczenie Wystawcy dodatkowych informacji. W takim wypadku powyższy termin liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.

§ 5

Odstąpienie od umowy sprzedaży Bonu Upominkowego

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), Konsumentowi dokonującemu zakupu Bonu Upominkowego w Sklepie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia Bonu Upominkowego w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Konsument wykonuje swoje prawo do odstąpienia od umowy przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W tym celu Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego na stronie internetowej Sklepu, lecz nie jest to
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić Bon Upominkowy Wystawcy lub przekazać Bon Upominkowy osobie upoważnionej przez Wystawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Wystawca zaproponował, że sam odbierze Bon Upominkowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Bonu Upominkowego przed jego upływem.
 4. Wystawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Bonu Upominkowego. Wystawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Wystawca nie zaproponował, że sam odbierze Bon Upominkowy od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Bonu Upominkowego z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Bonu Upominkowego inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wystawcę, Wystawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Bonu Upominkowego.

§ 6

Zwroty i reklamacje towarów zakupionych z wykorzystaniem Bonów Upominkowych

 1. Do zakupów dokonanych w Sklepie z wykorzystaniem Bonów Upominkowych znajdują zastosowanie zasady dotyczące prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży i odpowiedzialności sprzedawcy opisane w regulaminie Sklepu znajdującym się na stronie internetowej https://magicloop.pl/pl/i/Regulamin/3 , z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia ewentualnego zwrotu lub reklamacji towarów zakupionych przez Kupującego przy użyciu Bonu Upominkowego, Wystawca zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę w formie innego Bonu Upominkowego o wartości równej wartości kwoty wykorzystanej z Bonu Upominkowego zrealizowanej\go na zakup zwracanego towaru – kwota zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od daty zwrotu towaru lub pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

§ 7

Ochrona danych osobowych

Zasady dotyczące przetwarzania przez Wystawcę danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies reguluje Polityka Prywatności i Plików Cookies znajdująca się pod adresem internetowym https://magicloop.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go w formacie *.pdf a także sporządzić jego wydruk. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie *.pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.
 2. Wystawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie mają wpływu na uprawnienia posiadaczy Bonów Upominkowych, które zostały już wystawione i wydane Kupującym.
 3. Zmiany, o których mowa powyżej, obowiązują w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.08.2019

Pobierz Regulamin bonów upominkowych z dnia 24.08.2019

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium